Xentari. een biologische oplossing
Momenteel is er een groot probleem in Nederland met de buxusmot. Deze vraatzuchtige rups vreet hele hagen kaal. Met Xentari is deze rups uitstekend te bestrijden. Juist omdat ze zo vraatzuchtig is. eet de rups veel toxinen en sporen. Hierdoor is Xentari uitermate effectief in de bestrijding van de buxusmot.

Xentari is veilig voor nuttigen en werkt specifiek tegen rupsen. Andere insecten. waterleven en bodemleven wordt gespaard. Xentari is toegelaten voor de professionele markt in openbaar groen (laan- en perkbomen. windsingels. windschermen en windhagen en overige houtige beplantingen) en sierbeplanting (in en om huis) en mag dus worden toegepast door loonwerkers en hoveniers met een spuitlicentie.  

 

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende nageleefd

Het gebruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen wordt onvoldoende nageleefd. Dat schrijft de NVWA in de Rapportage gewasbescherming naar aanleiding van een enquête onder gemeenten. hoveniers en groenvoorzieners.

Met name kleinere hoveniersbedrijven en zzp’ers zouden nog regelmatig chemische middelen gebruiken. Dit is aanleiding om deze groep aannemers strenger te controleren.

De enquête is uitgevoerd door de NVWA in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. om de gevolgen van het verbod dat in april 2016 van kracht werd. te onderzoeken.

Collegabedrijven

Ongeveer de helft van de aannemers geeft aan dat collegabedrijven nog regelmatig gebruik maken van chemische middelen bij de bestrijding van onkruid op verhardingen. Een deel van de bedrijven geeft toe zelf soms chemische middelen te gebruiken.

Als argument om toch nog chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken op verhardingen wordt behandeling van moeilijk bereikbare plekken genoemd. de hogere kosten van alternatieve methoden en verzoek van de klant. Ook de mindere effectiviteit van alternatieve methoden die meer milieubelastend zijn. wordt genoemd als reden.

 

Boomkwekerij : Zet roofmijten uit tegen spint

Kwekers van boomkwekerijgewassen bereiden zich dezer dagen best voor om aantasting door spint te vermijden. Twee roofmijten kunnen helpen bij een efficiënte biologische bescherming én bestrijding. Ook onderhouders van plantsoenen kunnen er hun voordeel mee doen.

Het weer wordt warmer. en dus neemt de dreiging van allerlei plagen weer toe – ook van de spintmijt. “Het precieze moment waarop de eerste spint verschijnt op de bladeren van jonge bomen is moeilijk te voorspellen”. zegt John Van Eijk. adviseur bij Biobest Nederland. “Telers met kassen waar gestookt wordt kunnen nu al te maken krijgen met spint. Zij die niet stoken krijgen mogelijk nog een paar weken respijt. En telers in openlucht hebben mogelijk nog een maand de tijd om maatregelen te treffen.”

Die maatregelen kunnen zuiver biologisch zijn – althans wat de bestrijding van spint betreft. “In ons gamma hebben we een roofmijt die uitstekend werk verricht tegen spint: de Amblyseius andersoni”. vertelt John. “Deze roofmijt kan zich ook in afwezigheid van spint staande houden bv. op stuifmeel of andere plagen en kan dus preventief worden ingezet. Telers kunnen hem nu al uitzetten in de jonge boompjes. Bovendien heeft andersoni een interessante “nevenwerking”: hij doet zich ook te goed aan trips.”

Boomkwekers die nu al met een verhoogde spintdruk kampen. kiezen best een andere oplossing. John: “Voor hen raden we de Phytoseiulus persimilis aan. vaak ook gewoon “Phyto” genoemd. Dit is een roofmijt die bijzonder efficiënt spint (vb. bonenspintmijt) opruimt maar enkel curatief kan worden ingezet. Soms raden we ook gecombineerde inzet van andersoni en Phyto aan.”

Behalve boomkwekers kunnen ook onderhoudsfirma’s van Openbaar Groen hun voordeel doen met de nuttige bestrijders uit het Biobest-gamma. “Publieke besturen dringen er steeds meer op aan dat het onderhoud van groen in de stad of het dorp met zo weinig mogelijk chemische middelen gebeurt. De roofmijten andersoni en persimilis zijn perfect bruikbaar in deze openlucht plantsoenen  


  

Bemestingsschema

Voor de hovenier en kweker heeft Innogreen een handige bemestingswijzer ontwikkeld. Hierin staat in welke periode welk product het beste gebruikt kan worden en in welke hoeveelheid. Klik op de afbeelding voor de grotere versie.

Bemestingswijzer Innogreen

 

Bestrijding eikenprocessierups actueel

De eiken komen in het blad

Door het koudere weer van de afgelopen weken is de ontwikkeling van de eiken stil komen te staan. Nu er de laatste tijd wat vocht is gevallen en de temperaturen omhoog zullen gaan. zal het niet lang meer duren voordat alle eiken voldoende in het blad staan om een start te maken met de bestrijding van de nog jonge larven van de eikenprocessierups met Xentari.

Door het eten van met Xentari behandelde bladeren. zullen de gevoelige jonge stadia van de eikenprocessierups snel onschadelijk worden. Het meest optimaal is als een deel van deze bestrijding kan plaatsvinden voordat rupsen met de schadelijke brandharen aanwezig zijn (na de derde vervelling). Xentari is niet schadelijk voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en andere nuttige insecten. De invloed op de biodiversiteit in het openbaar groen is daarom minimaal.

Xentari ter bestrijding van de eikenprocessierups:

  • Zodra de eiken voldoende blad hebben. starten met de toepassing van Xentari
  • Toepassing bij voorkeur op zonnige dagen gevolgd door droog weer
  • Niet toepassen kort voor een regenbui
  • Alle bladeren zo goed mogelijk raken
  • Veilig voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en ander nuttige insecten
  • Bij tijdige aanpak met Xentari wordt voorkomen dat de rups zich kan ontwikkelen tot het stadium (vanaf het vierde larvale stadium) met de schadelijke brandharen
  • Dosering: 0.1%  

Nooit meer kale plekken in gazon.

SOS Lawn repair
klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie